Yazılım geliştirme süreçlerinin yönetim tarafı, genelde yetersiz planlama, geliştirme süreçlerinin tam kavranamaması, iyi bir yönetim anlayışının olmayışı gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu kapsamda daha disiplinli geliştirme prosesleri için standartlar geliştirilmiştir. Bu standartlardan biri olan ve yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmek için belirlenen ISO 33000 (ISO 15504) SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme, 1995 yılında ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından çıkarılmıştır. 

ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) içe dönük süreç iyileştirme çalışmalarını, süreç yeterlilik boyutu ise dışa dönük yetenek belirleme çalışmalarını belirleyen iki boyutlu bir modeldir. 

ISO 33000 (ISO 15504) SPICE

SPICE, ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Fakat şirkette ISO/IEC 12207 uygulansa bile bunu bir denetim ve belgeyle kanıtlamak mümkün değildir. ISO/IEC 12207 bir modeldir ve değerlendirme ISO 33000 (ISO 15504) SPICE - 7 ’ye göre yapılır. Özetle, ISO/IEC 12207 yapılacakları tanımlar, fakat ISO 33000 (ISO 15504) SPICE değerlendirme modelidir. ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme Modeli, iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. 

National Keep, ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Danışmanlık Hizmeti, ISO 33000 (ISO 15504) SPICE danışmanlığı konusunda üstün yetkinliğe sahip kalite uzmanları ile şirketinizdeki analiz aşamasından kabul aşamasına kadar olan tüm yazılım süreçlerinizi, Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Modeli çerçevesinde revize edip gerekli dokümantasyon ve süreç eğitimlerini vererek şirketinizin ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Belgesi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır.

 Neden ISO 33000 (ISO 15504) SPICE ?

ISO 33000 (ISO 15504) SPICE standardının zorunlu hale gelmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, ISO 33000 (ISO 15504) SPICE standardının yazılım geliştirmede kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Seviye 2 yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI Seviye 3 olmaları şartı öngörülmektedir.

    National Keep, ISO 33000 (ISO 15504) SPICE Süreçleri Danışmanlığı Hizmetleri:

 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 33000 (ISO 15504) SPICE – SPICE Eğitimleri
 • TSE Başvuruları
 • İç Denetim
 • Otomasyon Araçları Entegrasyonu ve Eğitimleri
 • Ön Denetim Hazırlık
 • Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon
 • Resmi Denetim Sürecinde Refakat
 • Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
 • Süreç Uygunsuzluklarının ve İyileştirme Çalışmalarının Takibi
 • Uygulama
 • Yönetim Danışmanlığı