ISO 9001, Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş ve sürekli geliştirilmeye devam eden uygulandığı işletmeleri tüm yönleriyle ele alarak geliştirmek üzere yapılması gerekenleri tanımlayan, en çok bilinen ve uygulanan ISO (International Organization for Standardization) standardıdır. ISO 9001 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden standartlar bütünü olan ISO 9001, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümantasyon sağlayabileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir. Bu standarda uyularak gerçekleştirilen tüm ISO kalite belgelendirme süreçlerinin (eğitim, danışmanlık, denetimler) tamamına ISO 9001 Belgelendirme denilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (KYS), bir firmanın, şirketin, kurumun veya kuruluşun sisteminin kaliteli olduğunu gösteren bir belgedir. 

ISO 9001:2015, bilinen ISO 9001 standardının en son revize edilerek Eylül 2016' da yayınlanan yeni standardının adıdır. 2017' ye kadar ISO 9001:2008 Belgeleri geçerliliğini koruyacak olup bahsi edilen tarihe kadar tüm ISO 9001 Belgeleri, ISO 9001:2015 olarak değiştirilmiş olacaktır. 

Yönetim sistemi yaklaşımında standartlaşma ve etkinliğin sağlanması, çalışanların sisteme dahil olması, şirket içerisinde liderlik bilincinin oluşması, müşteri odaklı çalışma prensibinin uygulanması gibi konular ISO 9001:2015 Belgesinin alınması veya şirketinizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) kurulmasının başlıca faydaları arasındadır. 

National Keep, ISO 9001:2015 danışmanlığı ile tüm dünyada uygulanan ve kabul görmüş, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili süreçlerini yapılandırmak ve normal şirket işleyişini uluslararası standartlara ulaştırmak isteyen müşterilerimize, ISO 9001:2015 kalite belgesini alabilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi ve danışmanlık hizmetinin sunulması neticesinde kalite yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması sağlanır.

National Keep ,ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetleri:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Eğitimleri
 • İç Denetim
 • Mevcut Durum Analizi
 • Otomasyon Araçları Entegrasyonu ve Eğitimleri
 • Ön Denetim Hazırlık
 • Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon
 • Resmi Denetim Sürecinde Refakat
 • Süreç Dokümantasyon Çalışmaları
 • Süreç Uygunsuzluklarının ve İyileştirme Çalışmalarının Takibi
 • Uygulama
 • Yönetim Danışmanlığı