NATIONAL KEEP NK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kurumumuz Üst Yönetimi,  aşağıdakileri yerine getirerek EYS ile ilgili liderlik ve taahhüdünü göstermektedir:

Bu doğrultuda Kurumumuz Üst Yönetimi:

— Politika ve hedeflerin Entegre Yönetim sistemi için oluşturulmasını ve Kurumumuzun stratejik yönelimi ile uyumlu olmasını sağlamakta,

— EYS şartlarının Kurumumuzun iş süreçlerine entegrasyonu için çaba harcamakta,

— EYS için ihtiyaç duyulan personel, finansal, teknolojik ve bilgi kaynaklarının bulunmasını sağlamakta,

— Yapılan toplantı, eğitim, panel vb. her fırsatta etkili bir EYS önemine vurgu yapmakta ve EYS şartlarına üst düzeyde uymakta,

— EYS’nin hedeflenen sonuçları elde etmesi için çalışmakta,

— Çalışanları ve ilgili tarafları EYS’nin etkinliğine katkıda bulunmaları için yönlendirmekte ve desteklemekte,

Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

—Gelişen teknolojiyi takip edip şirketimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

—Tüm faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel etkileri dikkate alınarak, çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak, sürdürülebilirliğini sağlamak,

—Atıkları azaltıp, yerinde ayrıştırma yöntemi uygulayarak geri dönüşüme olanak sağlamak,

—Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak,

—Çalışanlarımızın çevre bilinci hakkında bilinçlenmesi için gerekli faaliyetler gerçekleştirmek,

—Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğini öncelikli kılmaktır

—Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

—Gelişen teknolojiyi takip edip şirketimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,

—Tüm faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel etkileri dikkate alınarak, çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak, sürdürülebilirliğini sağlamak,

—Atıkları azaltıp, yerinde ayrıştırma yöntemi uygulayarak geri dönüşüme olanak sağlamak,

—Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak,

—Çalışanlarımızın çevre bilinci hakkında bilinçlenmesi için gerekli faaliyetler gerçekleştirmek,

—Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğini öncelikli kılmaktır.

— Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmekte ve

— Yönetimin görevlendirdiği diğer yöneticilerin çalışmalarını desteklemektedir.

Üst yönetim EYS’nin uygulanmasındaki yükümlülüğünün gereğini, 

— Bir EYS politikası belirleyerek,

Entegre Yönetim Sistemi Hedeflerinin İlgili Bilgi Güvenliği Planlarında belirlenmesini sağlayarak,

  • EYS Yönetimi için Görevleri, Sorumlulukları ve Yeterlilikleri belirleyerek ve

— EYS’nin uygulanmasında ve devam ettirilmesinde tanımlanacak olan doğru yetki ve yeterliliğe sahip EYS Koordinatörü atayarak yerine getirmektedir.

Kurumumuz Üst yönetiminin EYS ile ilgili temel görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak, riskleri kabul etme ve kabul edilebilir risk seviyeleri için kriterler tanımlama,

İş Sürekliliği Prosedürüne uygun olarak, uygulama ve test etme/tatbikatlara aktif bir şekilde katılma,

— EYS’nin İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak iç denetimlerinin yapılmasını sağlamak,

— EYS’nin YGG Prosedürüne uygun olarak yönetim gözden geçirmelerini yürütmek ve

— EYS (Kalite, Çevre) performansının geliştirilmesi için sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek Çevre risklerinin azaltılmasını taahhüt etmektedir.

  • Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirli taahhüt/taahhütler dahil, çevrenin korunmasını içeren bir taahhüt,
  • EYS politikası, EYS performansını güvence altına almak amacıyla kuruluşun yaygın dış kaynaklı prosesleri ve yüklenicileri üzerinde etkin kontrol sağlamak için uygulanmaktadır.

Bu bağlamda National Keep NK Bilişim Teknolojileri EYS Kapsamı : 

SİBER GÜVENLİK VE SIZMA TESTİ HİZMETLERİ İLE  BU HİZMETLERE İLİŞKİN YAZILIM PROJELERİ TASARIMI, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, SATIŞ SONRASI EĞİTİM, TEST ,DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİDİR’’

Murat Kalafatoğlu

Genel Müdür

02.11.2020